เขียนโดย ครูจิรยุทธ์   
การลับดอกสว่าน
    
      ในการเจาะชิ้นงานถ้าใช้ดอกสว่านที่คมและลับมุมที่ถูกต้อง จะทำให้งานที่เจาะมีผิวเรียบแต่ถ้าใช้ดอกสว่านที่ทื่อ จะทำให้ปากรูเจาะตอนที่สว่านทะลุออกมามีครีบเยินรอบปากรูทำให้เสียเวลาในการลบคมมาก ดอกสว่านที่ทื่อจะสังเกตได้จากริมขอบของคมหลัก จะถูกลบให้หายไป ซึ่งคมส่วนนี้สามารถลับใหม่ได้อีกโดยใช้หินเจียระไน ขณะลับดอกสว่านจะต้องระวังไม่ให้ส่วนที่ลับนั้นไหม้ ต้องหมั่นจุ่มน้ำอยู่เสมอ ดอกสว่านที่ร้อนมาก ๆ จะไหม้ ทำให้ความแข็งแรงของคมสว่านเสียไป ดังนั้น การลับดอกสว่านควรจะพิจารณาถึงวัสดุที่จะเจาะและมุมจิกที่ถูกต้องเหมาะสม 
 

  ขั้นตอนการลับดอกสว่านมีดังนี้ 
    1) ตรวจสอบสภาพเครื่องเจียระไนก่อนทำการลับ
    2) ปรับแท่นพักงานให้ห่างหินเจียระไนประมาณ 3 มิลลิเมตร
    3) ตรวจสอบมุมของดอกสว่านก่อนทำการลับ
    4) จับดอกสว่านให้ถูกวิธี เพื่อช่วยให้การหมุนลับดอกสว่านได้สะดวก
    5) ต้องให้แกนดอกสว่านทำมุม 59 องศา กับผิวหน้าหินเจียระไน เพื่อให้ได้มุมที่ปลายดอกสว่านที่ถูกต้อง เพราะการเจาะวัสดุทั่ว ๆ ไปใช้มุมที่ปลายดอกสว่าน 118 องศา เพราะฉะนั้นจึงได้มุมข้างละ 59 องศา ซึ่งเป็นค่าที่ถูกต้อง
    6) ขณะลับต้องนำดอกสว่านจุ่มน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ เพื่อระบายความร้อน ลับดอกสว่านสลับกันทีละข้าง จนได้ขนาดมุมเท่ากันตามต้องการ

วิธีการลับดอกสว่าน
1) หินเจียระไนจะต้องหมุนเข้าหาตัว
2) ตรวจสอบมุมของดอกสว่าน
3) วางดอกสว่านบนแท่นรองรับ ใช้มือซ้ายจับที่ปลายดอกสว่าน ห่างออกมาประมาณ 40 มิลลิเมตร และมือขวาจับที่ก้านดอกสว่าน
4) กดก้านดอกสว่านลงให้ด้าน “FLANK” สัมผัสหน้าหินเจียระไน
5) ลักษณะที่คมด้านนอก สัมผัสหน้าหินเจียระไนตอนเริ่มเจียระไนด้าน “FLANK” ของดอกสว่าน ขณะลับดอกสว่านต้องจุ่มน้ำระบายความร้อนบ่อย ๆ ไม่ให้ปลายคมจิกดอกสว่านไหม้ กดดอกสว่านกับหน้าหินและแท่นรองรับเบาๆจับด้านหมุนและกอเข้าหาหินเจียระไนเพียงเบา ๆ พร้อมกับหมุนเล็ก

ข้อควรคำนึงถึง
     ในการลับคมตัดของดอกสว่านที่ใช้งานกันทั่ว ๆ ไป มุมคมตัดของดอก สว่านจะมีค่ามุมเป็น 118 องศา ครึ่งหนึ่งเท่ากับ 59 องศา เพราะฉะนั้น การทาบคมตัดของดอกสว่านจะต้องวางทาบให้ได้มุม 59 องศากับผิวหน้าของล้อหินเจียระไน แล้วจึงกดดอกสว่านพร้อมกับหมุนให้ลับช่วงด้านหลังให้เกิดมุมหลบ เพื่อลดการเสียดสีและทำให้เกิดคมตัดขึ้น