แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน แจ้งการชำระเงินค่าสินค้าของท่านที่นี่ครับ
หมายเลขคำสั่งซื้อ *ป้อนตัวเลขเท่านั้น
ชื่อ-นามสกุล *
Email *
จำนวนเงิน . *ป้อนตัวเลขเท่านั้น
โอนเงินเพื่อเข้า / ธนาคาร *
สาขา / ถ้าโอน ATM บริเวณที่ตั้งของตู้ *
วันที่ / เวลา : นาที *
หมายเหตุ