ถ้าต้องการจะซื้อ iPad มาใช้สักตัว (มือ2) แต่ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่คนขายบอก

ถูกต้องตามที่แจ้งหรือเปล่า เรามีวิธีตรวจเช็คกันก่อนที่จะตกลงซื้อขายกันครับ

ข้อมูลที่ต้องการจากคนขายคือ Serial Number

iPad วิธีเช็คประกันiPadอย่างละเอียด

ซึ่งจะบอกข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อ iPad ตัวนี้หรือไม่

S/N กดเช็คจากตัวเครื่อง คือ Setting>General>About

เมื่อได้ S/N มาแล้ว จากตัวอย่างในรูป S/N คือ V5037HNNZ38

1. เราไปที่ เว็บนี้ ครับ เอา S/N กรอกในช่องว่าง

แล้วคลิก เลือก Laat de informatie zien

จะมาอีกหน้า ซึ่งจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นว่า เป็นรุ่นไหน iPad1 หรือ iPad2

จะบอกละเอียดถึง เดือน และปี ที่เครื่องตัวนี้ผลิตออกมาจากโรงงาน

บอกถึงความจุ ว่าเป็น 16GB 32GB หรือ 64GB

เป็นรุ่น 3G+Wifi หรือแค่ Wifi อย่างเดียว

2. อีกจุดที่ต้องเช็ค คือประกันศูนย์ยังเหลือไหม เข้าไปที่ เว็บนี้ ครับ

กรอก S/N ในช่องว่าง แล้วคลิก Continue

จะมาอีกหน้า แสดงวันหมดประกันศูนย์

002 วิธีเช็คประกันiPadอย่างละเอียด

Estimated Expiration Date:

ถ้าจาก S/N ตัวอย่าง จะหมด September 21,2011

นั่นคือ เครื่องตัวนี้ยังมีประกันศูนย์ APPLE เหลือถึง 21กันยายนปี2554 ครับ