ด้วยประสบการณ์การทำงานมากว่า  20  ปี  ทำให้เรามีทีมงานที่มีความชำนาญ และควบคุมการทำงานแล้วเสร็จ ThaiBuiltIn  Furniture มีผลงานที่ทำมาแล้วมากมาย   และยังรับประกันผลงานหลังส่งมอบงานนานถึง 6 เดือน