เงื่อนไขการชำระเงิน
1.เมื่อตกลงว่าจ้าง  เบิกงวดที่ 1 ชำระเงิน 30 %
2.เมื่อขึ้นโครงตู้ เริ่มทำสี เบิกงวดที่ 2 (ประมาณ 7 วัน) ชำระเงิน 30 %
3.เมื่อเริ่มติดตั้งหน้างาน เบิกงวดที่ 3  (ประมาณ 7 วัน) ชำระเงิน 20 %
4.เมื่อส่งมอบงาน เบิกงวดที่ 4 (ชำระเงิน 20 % หรือส่วนที่เหลืองวดสุดท้าย)

.

 

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยบ้านฟ้าปิยรมณ์   ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  354-224-167-3
คุณ พิทยา  อุทธยาน


.

 

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาบิ๊กซี ลำลูกกา  ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  523-2-03528-7
คุณ พิทยา  อุทธยาน